UpdateConnector beschrijvingen

Dit onderwerp bevat een overzicht van alle UpdateConnectoren die door Profit worden ondersteund, en de bijzonderheden per UpdateConnector.

Let op: 

Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

Inhoud

Abonnementen

Algemeen

CRM

Flex

Zie ook:

Financieel

Fiscaal

HRM

België

Ordermanagement

Projecten