Berichtsjabloon

Een berichtsjabloon wordt gebruikt om automatisch een e-mailbericht te genereren vanuit Profit. Je legt de standaardtekst van het e-mailbericht in het berichtsjabloon vast.

Inhoud

Video

Beschrijving

Een berichtsjabloon is de algemene tekst van een e-mailbericht waaraan Profit automatisch de digitale offerte, factuur, etc. toevoegt als bijlage.

In Profit stel je een berichtsjabloon in voor de volgende situaties:

Je kunt per type ook meerdere berichtsjablonen toevoegen, bijvoorbeeld een Nederlandse en een Engelse versie. Via een (nieuw) Engels relatieprofiel dat je koppelt aan de Engelse verkooprelatie kun je dan een Engels e-mailbericht versturen met de offerte, etc.

Je kunt geen eigen bijlage toevoegen aan een berichtsjabloon.

Velden (tags) gebruiken

Je kunt berichtsjablonen personaliseren met velden (tags), zoals bijvoorbeeld {Factuurnummer}, {Contact}, etc.

Ook kun je in een berichtsjabloon een specifieke afzender instellen afwijkend van de algemene afzender in de omgevings- en/of administratie-eigenschappen. Per berichtsjabloon kun je ook instellen dat Profit het e-mailadres (werk) van de versturende gebruiker als afzender meezendt.

Afbeeldingen

Ingevoegde (embedded) afbeeldingen worden door sommige e-mailprogramma's onderaan het bericht getoond, in plaats van op de plaats waarop ze getoond moeten worden. Dit komt omdat de afbeeldingen beschouwd worden als bijlagen.

Je kunt dit voorkomen door op het web gehoste afbeeldingen te gebruiken, dit is de gewenste methode.

Voorbereiding
Werkwijze
Zie ook