Omgevingen

Je hebt een omgeving nodig om te kunnen werken met Profit. Een omgeving vormt een afspiegeling van de administratieve organisatie. Je legt hierin de administratieve gegevens vast, en je genereert op basis van deze gegevens bedrijfsinformatie. Alle gegevens en acties stel je veilig beschikbaar via autorisatie door gebruikers correct te autoriseren.

Beschrijving

Een omgeving bevat minimaal één administratie. Als je een omgeving toevoegt, zal Profit automatisch de eerste administratie in die omgeving toevoegen. Je kunt zelf extra administraties toevoegen. Bij een holding met enkele dochterbedrijven bijvoorbeeld, voeg je zowel de holding als de dochterbedrijven als administratie toe.

Een deel van de instellingen en stamgegevens heeft betrekking op de hele omgeving, terwijl je andere instellingen en stamgegevens per administratie vastlegt. Het grootboekrekeningschema bijvoorbeeld, geldt voor de hele omgeving, terwijl je de dagboeken per administratie vastlegt. Hieruit blijkt direct het voordeel van meerdere administraties in één omgeving: je legt bepaalde stamgegevens op hoog niveau vast, waardoor deze gelden voor álle administraties.

Door deze aanpak zijn de instellingen gesplitst in omgevingsinstellingen en administratie-instellingen. Per product kun je aanvullende instellingen vastleggen, zoals de instellingen van Profit Financieel of Profit Ordermanagement. Als je een omgeving of administratie toevoegt, moet je via een wizard al direct aan aantal instellingen opgeven.

Andere instellingen, zoals de vrije inrichting, het activeren van specifieke functionaliteit, de instellingen van de e-mailserver en de autonummering, worden op omgevingsniveau vastgelegd. Ook de taalinstellingen en de veldinstellingen worden op omgevingsniveau vastgelegd.

Werkwijze