Hybride administraties activeren

Als je in een Nederlandse omgeving een administratie wilt toevoegen voor België, Nederlandse Antillen of Luxemburg, dan moet je deze functionaliteit van het gekozen land eerst activeren. Profit ondersteunt alleen de btw-inrichting van de BeNeLux landen en de Nederlandse Antillen.

Deze functionaliteit is niet standaard beschikbaar, je moet hiervoor een activering inschakelen. Schakel de activering bij voorkeur in aan het einde van de werkdag of in het weekend. Tijdens het activeringsproces zal namelijk altijd een conversie plaatsvinden en tijdens deze conversie kunnen de medewerkers niet in Profit werken. Het is aan te raden een nieuwe activering eerst te testen in een testomgeving, voordat je deze doorvoert in de live-omgeving. Naam van de in te schakelen activering:

Activering inschakelen in een omgeving

Zie ook:

Direct naar

  1. Administratie
  2. Functionaliteit hybride administraties van landen activeren
  3. Administratie toevoegen
  4. Administratie instellingen vastleggen
  5. Administratie verwijderen
  6. Administratiesets
  7. Rekening-courantverhouding meerdere administraties inrichten