Administratie verwijderen

Je kunt een administratie met alle bijbehorende stamgegevens en mutaties verwijderen uit de huidige omgeving. Ook de actieve administratie kan worden verwijderd.

Let op:

Het verwijderen van een administratie verwijdert definitief alle gegevens. De keuze is onomkeerbaar. Maak een backup van de omgeving voordat je administraties verwijdert.

Na het verwijderen van de administratie moet Profit de omgeving converteren.

Administratie verwijderen:

 1. Ga naar: Algemeen / Administratie / Beheer / Verwijderen.
 2. Klik op: Volgende.
 3. Selecteer de administratie die je wilt verwijderen.
 4. Vink eventueel Verwijder bijbehorende debiteuren en crediteuren aan.

  Debiteuren en crediteuren worden op omgevingsniveau beheerd. Als je een administratie verwijdert, vink je dit veld aan om debiteuren en crediteuren te verwijderen die specifiek bij de te verwijderen administratie horen. Dit zijn debiteuren en crediteuren die minimaal één journaalpost in de te verwijderen administratie hebben en geen enkele journaalpost in een andere administratie.

 5. Klik op: Volgende.

  Let op:

  Je ziet of de administratie wel of niet verwijderd kan worden. Als je de administratie alleen gebruikt voor Profit Financieel en je hebt de administratie verder nergens in een ander Profit onderdeel gekoppeld (je hebt de administratie bijvoorbeeld niet gekoppeld aan een project, werkgever, activagroep, cursus, abonnement), dan kun je de administratie verwijderen. Is de administratie wel gekoppeld aan een gegeven in Profit (anders dan Profit Financieel) dan is het niet mogelijk om de administratie te verwijderen en wordt de reden getoond waarom de administratie niet verwijderd kan worden. Bovendien kun je Administratie 1 nooit verwijderen, vanwege controlezaken in Profit.

 6. Klik op: Voltooien.
 7. Bevestig het verwijderen van de administratie.

Direct naar

 1. Administratie
 2. Functionaliteit hybride administraties van landen activeren
 3. Administratie toevoegen
 4. Administratie instellingen vastleggen
 5. Administratie verwijderen
 6. Administratiesets
 7. Rekening-courantverhouding meerdere administraties inrichten