Bankkoppeling

Als gebruiker van AFAS Online kun je bankbestanden automatisch uitwisselen via een directe koppeling tussen de bank en AFAS Online. Dit noemen we de 'bankkoppeling' of 'bankintegratie'.

Met de koppeling tussen je bank en AFAS Online kun je elektronische bankafschriften automatisch ontvangen en inlezen. Zelf bankafschriftbestanden ophalen en handmatig inlezen is dan 100% verleden tijd! Met de bankkoppeling automatiseer je het ophalen van de bankafschriften, het uitwisselen van de bankafschriftbestanden wordt voor je gedaan. Het verwerken van de bankafschriften moet je zelf starten.

De Rabobank en sinds kort ook de ING-bank bieden je daarnaast de mogelijkheid om betalings- en incassobestanden te verzenden via de bankkoppeling. De ABN AMRO biedt deze mogelijkheid vooralsnog niet. Zelf je betaal- en incassobestanden klaarzetten en uploaden in de internetbankierenapplicatie is dan niet langer nodig. Wel moet je de betaal- en/of incasso-opdracht nog goedkeuring geven in het portaal van de bank.

Met andere woorden de bankkoppeling neemt voor jou het up- en downloaden van de bestanden uit handen.

Voordelen:

Beschrijving

De bankkoppeling is alleen beschikbaar voor AFAS Online klanten die internetbankieren bij de ABN AMRO, Rabobank en/of ING-bank. De ING- en Rabobank bieden je daarnaast de mogelijkheid om betalings-en incassobestanden te verzenden via deze koppeling. De ABN AMRO biedt deze mogelijkheid vooralsnog niet.

Naam bank

Automatisch uitwisselen via AFAS Online

Fin_Logo Bank ABN_Amro

Elektronische bankafschriften (Transacties)

Fin_Logo bank ING

Elektronische bankafschriften (Transacties)

Betaalbestanden

Incassobestanden

Fin_Logo bank Rabo

Elektronische bankafschriften (Transacties)

Betaalbestanden

Incassobestanden

Bankbestanden uitwisselen

Bij de uitwisseling van bankbestanden tussen de bank en je financiële administratie in Profit zijn een aantal handelingen nodig. De uitwisseling van bankbestanden kan op verschillende manieren. De handelingen die je moet doen zijn afhankelijk van de manier waarop je de bankbestanden uitwisselt.

Bankafschriften handmatig uitwisselen (zonder bankkoppeling)

Bankafschriften automatisch uitwisselen (met bankkoppeling)

Betalings- en incasso-opdrachten handmatig uitwisselen (zonder bankkoppeling)

Betalings- en incasso-opdrachten automatisch uitwisselen (met bankkoppeling)

Bank Integratie Service (BIS) / Centrale Communicatie Service

Voor de bankkoppeling via AFAS Online is een centrale communicatieservice aanwezig, de Bank Integratie Service (BIS). Deze service zorgt voor de communicatie (digitaal berichtenverkeer) tussen de banken en de communicatieservice van de klantomgeving op AFAS Online. De BIS controleert en beoordeelt de inhoud van een bericht en bepaalt in welke omgeving van AFAS Online het bericht verwerkt moet worden.

Deze centrale communicatiefunctionaliteit wordt ook gebruikt voor andere vormen van data-uitwisseling. Aan de centrale communicatieservice zijn hoge beveiligingseisen gesteld, waaronder het voldoen aan alle vereisten ten aanzien van de communicatie met externe partijen (zoals de banken). Daarnaast bevat de centrale communicatie service een betrouwbaar identificatiemechanisme waarmee vastgesteld kan worden of met de rechtmatige vrager c.q. ontvanger van de betreffende informatie gecommuniceerd wordt.

Je hebt voor de bankkoppeling ook de communicatieservice in je Profit-omgeving nodig. Als je op AFAS Online al elektronisch gegevens uitwisselt uit Profit via Internet, dan maak je reeds gebruik van de Communicatieservice. Als je de communicatieservice nog niet gebruikt, dan krijg je deze functionaliteit automatisch nadat je de bankkoppeling activeert.

Let op: 

De berichten met bankafschriften staan 100 dagen klaar om opgehaald te worden. Hierna worden de berichten verwijderd. Lees de berichten tijdig in óf plan de taak Communicatieservice verzenden en ontvangen in de Profit Taakplanner. Je moet zelf wel nog het verwerken van het ingelezen bankafschrift uitvoeren.

Voorbereiding

Alle AFAS Online klanten kunnen van de bankkoppeling gebruikmaken. Je richt de koppeling tussen je bank en AFAS Online eerst in. In slechts enkele stappen activeer je voor het gewenste bankrekeningnummer de koppeling tussen de bank en AFAS Online.

Voordat je de bankkoppeling activeert moet het bankrekeningnummer dat je voor de koppeling wilt gebruiken in de Profit-omgeving bekend zijn. Voeg, als dat nodig is, dus eerst het bankrekeningnummer in Profit toe.

Als je elektronische bankafschriften automatisch wilt ontvangen en inlezen met de bankkoppeling, moet het bankrekeningnummer van deze bankafschriften gekoppeld zijn aan een bankboek. Vergeet dus niet om het bankrekeningnummer in Profit aan een dagboek te koppelen.

Je moet de bankintegratie ook éénmalig in de Profit-omgeving activeren. Als je voor het eerst gegevens vanuit Profit gaat uitwisselen via internet, moet je vervolgens de communicatieservice autoriseren en de communicatieomgeving instellen.

Werkwijze

Zie ook