Verbijzondering inrichten

Met verbijzonderingen krijg je meer inzicht in de kosten en opbrengsten. Je verbijzondert de kosten en opbrengsten bijvoorbeeld naar product, afdeling of regio/rayon. Je verbijzondert de kosten en opbrengsten door ze op een kostenplaats te boeken. Je kunt ook aantallen verbijzonderen.

Inhoud

Beschrijving

Je beschikt over 5 verbijzonderingsassen die je onafhankelijk van elkaar kunt gebruiken. De 5 verbijzonderingsassen hebben dus geen onderlinge relatie. Hiermee maak je dus maximaal vijf verschillende doorsneden van de omgeving.

Je kunt op verschillende manieren met verbijzonderingen omgaan:

Het verbijzonderen van financiële boekingen biedt de volgende voordelen: het aantal grootboekrekeningen vermindert (1), je inzicht wordt vergroot (2) en uitbreiding is geen enkel probleem (3).

Voorbeeld:

Je gebruikt 30 grootboekrekeningen voor het journaliseren van salarissen en het bedrijf heeft twee afdelingen.

Als je gebruikmaakt van verbijzonderingen heb je altijd inzicht in alle kosten van één verbijzondering (afdeling), alle kosten van een soort (salarissen) en je hebt overzichten waarbij kosten en afdeling bij elkaar zijn gesorteerd (bijvoorbeeld via een draaitabel in Excel).

Werkwijze

Zie ook