Vaste activa inrichten

Dit onderdeel beschrijft de inrichting van vaste activa. Je kunt vaste activa autoriseren, legt instellingen vast met betrekking op de wijze van afschrijven (fiscaal en/of commercieel) en het journaliseren. Daarnaast voeg je activagroepen toe, zoals 'Grond', 'Gebouwen', 'Machines', 'Inventaris', etc.

Inhoud

Beschrijving

Je bepaalt de inrichting en werking van vaste activa op de volgende niveaus:

Werkwijze

Zie ook