Dagboeken inrichten

Je voegt dagboeken toe voor het vastleggen van financiële mutaties, bijvoorbeeld journaalposten of boekingen.

Inhoud

Beschrijving

Elk dagboek is afgestemd op een bepaald type mutaties, zoals inkoopmutaties, verkoopmutaties en kas- en bankmutaties. Hierdoor kun je elke mutatie efficiënt en volledig vastleggen. Dagboeken bevatten diverse instellingen (bijvoorbeeld een eigen boekingslay-out) om het boeken te versnellen en fouten te voorkomen.

In Profit worden de dagboeken onderhouden op administratieniveau. Dit betekent dat als je meerdere administraties in één omgeving voert, je per administratie de dagboeken toevoegt.

Soorten dagboeken

Analytisch dagboek

Let op:

Deze beschrijving geldt alleen voor gebruikers van de Belgische functionaliteit van Profit. Je kunt deze functionaliteit alleen gebruiken, als je de activering Analytisch Dagboek hebt ingeschakeld.

Je geeft per dagboek in de eigenschappen op, of het dagboek gebruikt moet worden als analytisch dagboek. De boekingen in een dergelijk dagboek worden niet meegenomen in de proef-/saldibalans en de kolommenbalans, maar wel in de verbijzonderingsoverzichten.

Vaste tegenrekening

De kas- en bankboeken hebben een vaste tegenrekening die bij het boeken automatisch gemuteerd wordt. Je gebruikt voor elke kas en elk bankrekeningnummer een apart dagboek met een eigen tegenrekening.

Ook een memoriaaldagboek kan een vaste tegenrekening hebben, maar dit is niet verplicht.

De inkoop- en verkoopdagboeken hebben geen vaste tegenrekening. Als je in deze dagboeken boekt, wordt standaard de verzamelrekening van de betreffende debiteur of crediteur gemuteerd.

Dagboeken gekoppeld aan instellingen

De volgende dagboeken hebben een speciale toepassing en zijn gekoppeld in de financiële instellingen. Profit voegt deze dagboeken automatisch toe als je een lege omgeving toevoegt.

Werkwijze

Zie ook