Grootboek inrichten

Het grootboek vormt de ruggengraat van de administratie; je registreert hier alle financiële mutaties. Je kunt elke mutatie opzoeken en wijzigen in het grootboek.

Inhoud

Beschrijving

Als de omgeving gebaseerd is op een voorgedefinieerde Profit-omgeving, bevat deze een standaard rekeningschema volgens de Nederlandse indeling. Je kunt natuurlijk ook je eigen indeling gebruiken. Profit maakt het je makkelijk omdat je de nummers van grootboekrekeningen kunt aanpassen.

Wij adviseren je om samen met de accountant het rekeningschema te bepalen.

Soorten grootboekrekeningen

De volgende grootboekrekeningen hebben in de financiële administratie een speciale toepassing:

Een voorbeeld van een memoriaal met een vaste tegenrekening is de beginbalans. Dit is een tussenrekening die geen saldo heeft ('gladloopt') als je alle beginbalansmutaties hebt ingevoerd.

Meerdere administraties

Je onderhoudt de grootboekrekeningen op omgevingsniveau. Het grootboekrekeningschema geldt dus voor alle administraties van de omgeving.

Voorbeeld:

De grootboekrekening 'Auto 95-PRF-1' kun je beter omschrijven als 'Auto Directie'. De laatstgenoemde omschrijving is algemeen van aard en kan in meer administraties worden gebruikt. De eerstgenoemde omschrijving kan slechts gebruikt worden in de administratie waar de auto thuis hoort.

De grootboekrekening 'Rabobank 30.00.00.100' kan slechts in één administratie worden gebruikt. De grootboekrekening 'Rabobank' kan in meerdere administraties worden gebruikt.

Werkwijze

Zie ook