Rekening-courant meerdere administraties inrichten

Je kunt met meerdere omgevingen werken en binnen een omgeving met één of meerdere administraties. Iedere omgeving bevat altijd één hoofdadministratie en eventueel meerdere administraties, zogenaamde subadministraties.

Beschrijving

Met een rekening-courant kun je binnen één omgeving de financiële verhouding tussen twee administraties onderhouden en weergeven. Je kunt verschillende administraties binnen de omgeving een rekening-courantverhouding opzetten, bijvoorbeeld: X onderling met Y, X onderling met Z, en Z onderling met Y. Je richt iedere rekening-courantverhouding apart in.

De administraties boeken in de diverse grootboekrekeningen 'rekening-courant' de onderlinge vorderingen en verplichtingen die zij op elkaar hebben, bijvoorbeeld een levering van goederen of diensten, of andere soorten verplichtingen. Tijdens het boeken in een bepaalde administratie ontstaan automatisch tegenboekingen in de gekoppelde rekening courant-administratie. Je hoeft geen interne factuur in de gekoppelde rekening courant-administratie te boeken.

Bovendien zorgt een correcte rekening-courantverhouding ervoor dat je de controle tussen twee administraties zeer eenvoudig kunt uitvoeren: het saldo van de betrokken rekening courant-grootboekrekeningen zal - bij consequent gebruik - altijd 0,00 zijn.

Werkwijze
Zie ook