Btw/icp inrichten

Btw-codes en secties worden standaard meegeleverd met Profit. In dit gedeelte vind je alle zaken over de inrichting.

Als je handel drijft met buitenlandse bedrijven of organisaties binnen de EU, moet je ook een icp-aangifte doen. Profit genereert de icp-aangifte afhankelijk van de instellingen automatisch, tegelijk met de btw-aangifte.

Als je goederen en diensten aan andere EU-landen levert, zonder dat daar een factuur aan te pas komt, dan moet je een icp-register bijhouden. Dit komt voor als je buitenlandse vestigingen hebt en daaraan levert. Ook andere factuurloze activiteiten moet je aangeven op een icp-aangifte. Denk bijvoorbeeld aan het verplaatsen van een hijskraan over de grens of het in het buitenland laten verrichten van werkzaamheden waarbij je de goederen over de grens transporteert en later weer terughaalt. Een voorbeeld van het laatste is het overbrengen van winterjassen naar Polen. Daar worden er knopen aan gezet waarna de winterjassen weer kant en klaar worden teruggestuurd.

Je richt alle zaken in die nodig zijn voor een correcte registratie van btw-bedragen en het opstellen van de btw-aangifte. Als je de btw-aangifte elektronisch wilt versturen naar de Belastingdienst, moet je ook de uitwisseling met de Belastingdienst inrichten.

Profit beschikt over een kant en klare btw-codering en toekenning aan secties, reden waarom deze activiteiten niet verder worden toegelicht.

Let op:

Je bepaalt per administratie voor welk land je de btw c.q. wetgeving wilt toepassen. Profit ondersteunt alleen de btw-inrichting van de Benelux-landen en de Nederlandse Antillen. Voor andere landen kun je de btw naar eigen inzicht inrichten.

Inhoud

Beschrijving

Per administratie ligt vast van welk land de wetgeving wordt toegepast. Dit land bepaalt met welke btw-codes, btw-tarieven en btw-secties de uiteindelijke bedragen voor de btw-aangifte worden berekend.

Als je vrijgesteld bent van btw, dan richt je dit in. Daarna hoef je niets meer in te stellen.

Bij btw-aangifte voor buitenland of voor fiscale eenheid geldt een afwijkende procedure, daarbij richt je eerst e.e.a. in op omgevingsniveau.

Schematisch ziet de inrichting van de btw in Profit er zo uit:

Fin_BTW-sectie 1

Bij de inrichting van de Nederlandse btw/icp-aangifte ga je globaal als volgt te werk.

De inrichting voor de aangiften van een fiscale eenheid en voor het buitenland wijken enigszins af van de standaard inrichting. Dit wordt apart behandeld.

Werkwijze

Zie ook