Verslaglegging inrichten

Met Verslaglegging genereer je een financieel verslag.

Let op: 

Een goed alternatief voor het onderdeel Verslaglegging in Profit Financieel is de Rapportagecockpit. Deze functionaliteit is gemaakt vanwege de veranderde wetgeving, richtlijnen en ontwikkelingen voor het digitaal uitwisselen van financiële rapportages. De verslaglegging moet bijvoorbeeld gedaan worden met de standaard SBR/XBRL. Met de rapportagecockpit kunnen ook de KvK-stukken gedeponeerd worden en verstuurd in SBR/XBRL-formaat.

Beschrijving

Een financieel project is de basis van de verslaglegging. Het financiële project bevat de cijfers van de periode waarover je rapporteert. Je kunt maandelijkse, vierwekelijkse of per kwartaal verslagen maken. Dit is afhankelijk van het tijdvak waarvoor je het financiële project toevoegt.

Als je een financieel project toevoegt, genereert Profit in de meeste gevallen de grootboekset automatisch. Vervolgens voeg je een kenmerkset toe. Een kenmerkset richt je daarna in en je koppelt de grootboekrekeningen in de grootboekset. Hierdoor ontstaat de verslagleggingsstructuur.

Werkwijze

Zie ook