Factuur massaal verstrekken via Output-wizard

Via de Output-wizard kun je massaal facturen verstrekken op basis van een selectie. Iedere factuur wordt verstrekt op de manier die de voorkeur van de verkooprelatie heeft: e-mail of afdruk. Ook e-facturen mailt Profit automatisch naar de verkooprelaties die dit als voorkeur verstrekkingswijze hebben ingesteld.

In de Output-wizard kun je aangeven of je alleen niet-verwerkte regels wilt afdrukken/mailen of de hele selectie. Na het uitvoeren via de Output-wizard zijn de regels altijd 'Volledig verwerkt'.

Je moet, als je deze functie volledig wilt benutten, eerst de voorkeur verstrekkingswijze per relatie, de e-mailinstellingen en eventueel de boekingslay-outs en weergaven inrichten.

Als je via de Output-wizard de creditfacturen ook wilt e-mailen, dan moet je dit hebben toegestaan in de instellingen.

Facturen massaal verstrekken via Output-wizard:

 1. Ga naar:
 2. Selecteer de regel(s):
  1. Klik op: Selecteren.
  2. Selecteer Regels selecteren (Ctrl+S).

   Multiselect

  3. Vink de regels één voor één aan (of klik op Ctrl+A om alle regels in één keer te selecteren).
 3.  Klik op de actie: Output.
 4. Vink eventueel Alleen nog niet verwerkte facturen verwerken. aan om die regels te verwerken die nog niet afgedrukt/gemaild zijn.

  Let op: 

  Normaal is een factuur volledig verwerkt als deze verstrekt is op de manier die bij de Voorkeur verstrekkingswijze bij de relatie staat ingesteld.

 5. Selecteer eventueel een andere printer.
 6. Selecteer eventueel een andere printerlade.
 7. Vink Opslaan in dossier aan als je de verstrekte rapporten wilt opslaan in het dossier van de relatie(s).
 8. Selecteer bij Sortering een andere manier van sorteren voor de afdrukken, als je anders wilt sorteren.
 9. Vink Aflopend aan, als je de afdrukken niet oplopend gesorteerd wilt hebben.
 10. Klik op: Volgende.

  Je ziet nu een overzicht van welke regels op welke manier verstrekt zullen worden. Als je de wachtrij gebruikt heb je deze stap niet en kun je geen afdrukvoorbeeld tonen.

  1. Selecteer een regel met als verstrekkingswijze Afdrukken en klik op de actie Afdrukvoorbeeld, als je wilt zien hoe het rapport eruit ziet.
  2. Selecteer een regel met als verstrekkingswijze E-mailen en klik op de actie E-mail voorbeeld.
  3. Sluit het voorbeeld.
 11. Klik op: Voltooien.
 12. Klik op: OK in de melding dat de verwerking gereed is.

  In de weergave zie je dat de vinkjes in de velden Afgedrukt, Dossier, Gemaild en Voll. verw. (volledig verwerkt) aan staan, als je deze velden aan de weergave hebt toegevoegd en naar gelang de verstrekking die je hebt gedaan.

  Let op:

  Als je de wachtrij gebruikt, dan plaatst Profit deze taak in de wachtrij. Terwijl de taak in de wachtrij wordt uitgevoerd, kun je gewoon doorwerken. Je kunt na het succesvol voltooien van de taak de gegenereerde rapporten ophalen.

  Bij AFAS Online is de wachtrij altijd ingeschakeld. Deze taak wordt dus altijd via de wachtrij uitgevoerd.

Je kunt de verzonden e-mailberichten controleren.

Direct naar

 1. Factuur via e-mail of afdruk verstrekken aan verkooprelatie
 2. E-mailen en afdrukken van o.a. facturen inrichten
 3. E-factuur inrichten (verkoop)
 4. Verkoopfacturen automatisch genereren
 5. Facturen massaal verstrekken via e-mailen/afdrukken
 6. Facturen massaal afwijkend verstrekken
 7. Pdf-factuur handmatig eenmaal e-mailen
 8. Controleren verzonden e-mailberichten
 9. Factuur handmatig afdrukken