Omgeving en administratie openen

Profit automatiseert de administratieve processen in de organisatie. Jij en je collega's werken in een bepaalde Profit-omgeving: in de omgeving voer je de bedrijfsadministratieve processen uit. Een omgeving kan meerdere financiële administraties bevattten.

Inhoud

Beschrijving

Binnen één omgeving kun je meerdere administraties voeren. Een omgeving bevat minimaal één (financiële) administratie. Als de onderneming een eenvoudige structuur heeft, zal één administratie voldoende zijn. Het is echter ook mogelijk dat een omgeving meerdere administraties bevat, bijvoorbeeld:

In de verschillende onderdelen van Profit, zoals Profit Projecten, Profit Ordermanagement en de Cursusadministratie is geen sprake van afzonderlijke administraties. Wel moet je bepalen naar welke financiële administratie je de gegevens wilt doorsluizen. In de onderstaande afbeelding zie je de onderdelen per omgeving/administratie. Dit schema heeft alleen betrekking op Profit Financieel en relaties/personen.

Voor de cliënten kun je desgewenst een Small Business-omgeving aanmaken. Een Small Business-omgeving heeft geen administratieve onderverdeling. Als je de administraties voor verschillende bedrijven/organisaties voert, kun je per bedrijf/organisatie een aparte omgeving gebruiken.

Andere omgeving openen

Als je een omgeving opent, sluit de huidige omgeving automatisch.

Andere omgeving openen:

 1. Ga naar: Algemeen / Omgeving / Openen.

  Profit toont het inlogvenster.

 2. Selecteer een omgeving.
 3. Log in met je Gebruikersnaam en Wachtwoord.

  De huidige omgeving sluit en je logt in op de nieuwe omgeving.

  Let op:

  Bij Windows-authenticatie wordt je ingelogd op basis van je Windows-gebruikersnaam en -wachtwoord.

  Als de optie Automatisch aanmelden in laatstgeopende omgeving is aangevinkt, wordt de betreffende omgeving direct geopend. Wil je een andere omgeving openen, ga dan naar Algemeen / Omgeving / Openen.

Andere administratie openen

Je kunt meerdere (financiële) administraties in één omgeving voeren. Als je een omgeving opent, wordt automatisch ook de administratie geopend die je het laatste geopend had. Als je een andere administratie opent, zal Profit eerst de huidige administratie sluiten.

Je kunt alleen een andere administratie van de huidige omgeving openen. Als je een administratie van een andere omgeving wilt openen, open je eerst de omgeving en dan de administratie.

Administratie openen via het menu:

 1. Ga naar: Algemeen / Administratie / Openen (F11).

  Profit toont de beschikbare administraties:

 2. Selecteer de administratie.
 3. Klik op: OK.

Andere manieren om een administratie te openen:

Na één van bovenstaande keuzen zal Profit het selectievenster openen.